Schizofrenie nemusí být konec šťastného života

Nevzdávej to

 

Mé hlavní cíle

Přispět ke zveřejňování pravdivých informací o veškerých možnostech léčby psychotických onemocnění.
Pomáhat diagnostikovaným lidem, kteří nechtějí preventivně užívat psychofarmaka do konce života překonat obtíže s tím spojené.
Ukázat na svém příkladu, že má smysl bojovat, protože vítězství je mnohem reálnější než se lidé obecně domnívají.
Aktuální informace naleznete na mých facebookových stránkách ZDE 

Pokud máte pocit, že chci jen obchodovat s falešnou nadějí, podívejte se na fakta.

Podle statistik NUDZ 15-20% diagnostikovaných schizofreniků v ČR po první hospitalizaci "zmizí" ze systému.
To znamená, že bojují se svojí nemocí bez prášků i odborné pomoci a přesto zvítězí.
Já věřím tomu, že s patřičnou podporou bude toto číslo mnohem vyšší.
Například léty i výzkumy ověřená metoda Open dialog má úspěšnost léčby psychotických onemocnění 80%.
Pro 8 z 10ti lidí se psychotická příhoda nestane doživotním problémem, ale jen epizodou jejich života.
To je pravděpodobně skutečná hranice "neléčitelnosti" schizofrenie a nutnosti dlouhodobého užívání psychofarmak.


Netvrdím, že psychofarmaka nemají při léčbě schizofrenie své místo.
Sám jim vděčím za druhou šanci a nikoho nenabádám k tomu, aby bezmyšlenkovitě vysadil medikaci.
Nejlepší variantou je samozřejmě domluva se svým psychiatrem. 
Jsem přesvědčený pouze o tom, že dlouhodobé užívání psychofarmak by mělo být vzhledem k jejich vedlejším účinkům až poslední možností.


Mám pocit, že sponzorovaných stránek, které popisují neúspěšné pokusy o vysazení prášků je dost na to, aby mohla existovat i jedna s opačnými zkušenostmi.

Ono to pak totiž vytváří dojem, že to nemá smysl ani zkoušet.
Velmi rád bych inspiroval k větší aktivitě i další bývalé schizofreniky a sdílel zde také jejich příběhy. 
Já osobně během devíti let od propuštění z uzavřeného oddělení psychiatrické léčebny našel svoji lásku, založil rodinu a babička s dědou se radují z vnoučat.
Můj život je dnes paradoxně spokojenější než před schizofrenií. 


Své zkušenosti a pohled na toto onemocnění jsem popsal v knize Cesta ze schizofrenie.
Momentálně absolvuji akreditovaný kurz v metodě Open dialog, protože věřím, že po jeho absolvování bude moje pomoc efektivnější.

© Copyright schizahelp